Boxtom_lichtreclame

De inrit van het terrein van Boxtom is duidelijk aangegeven met deze lichtreclame